Koło Pttk Nr 4 w Wesołej

Zarejestruj się w naszym serwisie

Rejestracja

 

Zarejestruj się w naszym serwisie internetowym

Będziesz mógł dokonywać zgłoszeń na wycieczkę. Śledzić komunikaty, otrzymywać ważne powiadomienia dotyczące wycieczek, na które zgłosiłeś siebie i swoją grupę. Śledzić i pilnować terminów wpłat.

Zapoznaj się z warunkami RODO Rozwiń

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i wejściem w życie, 25 maja 2018 roku, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO", informujemy, że: 

 1. Administratorem danych osobowych jes PTTK Oddział Stołeczny Koło nr 4 w Wesołej, ul. Marszałkowska 115, Warszawa.
 2. PTTK w Wesołej przetwarza dane osobowe w celach: 
  1. prowadzenia konta Użytkownika w serwisie internetowym pttkwesola.pl – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. wysyłki informacji związanych z wycieczkami i kontem uzytkownika drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika - podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu założenia kontak Uzytkownika w serwisie internetowym PTTK w Wesołej
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 5.  Odbiorcami danych osobowych będą:
  1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne PTTK w Wesołej w celu obsługi portalu pttkwesola.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością PTTK w Wesołej;
  2. podmioty świadczące usługi, z których korzysta PTTK w Wesołej;
  3. organy administracji publicznej o ile wynika to z przepisów prawa.
 6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym do dowolnego zaumatyzowanego przetwarzania wywołującego skutki prawne – „profilowania”), prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do PTTK w Wesołej z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przetwarzane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

Zapoznałem się i akceptuję warunki RODO

Koło PTTK nr 4 w Wesołej

Adres (korespondencyjny):
ul. Agawy 5, 05-077 Wesoła

E-mail: info@pttkwesola.pl

Konto:
PTTK Oddział Stołeczny Koło nr 4 w Wesołej
ul. Marszałkowska 115, Warszawa
BNP PARIBAS Bank Polska SA
Nr: 18 2030 0045 1110 0000 0238 7630