Koło Pttk Nr 4 w Wesołej
10 marca 2017

Po Walnym Zebraniu Koła

Szanowni Państwo,

chcieliśmy poinformować, że zgodnie z wcześniej przesyłanymi informacjami w dniu 9 marca br. odbyło się Wane Zebranie czonków naszego Koła. Głównym punktem porządku obrad były wybory nowych władz koła.

W wyniku tych wyborów został wyłoniony Zarząd w składzie:

- Marcin Jędrzejewski - Prezes

- Anna Księżopolska - Wiceprezes

- Bożena Jaźwińska - Skarbnik

- Arkadiusz Ciupak - Sekretarz

Komisja Rewizyjna w składzie:

- Wiesław Klembowski - członek Komisji

- Katarzyna Zakrzewska - członek Komisji

Został wybrany także nasz delegat na Zjazd Odziału:

- Lesław Karst

Odbyła się także dyskusja na temat kierunków przyszłych wycieczek, w szczególności pojawiły się postulaty organizacji wycieczek zagranicznych (Praga, Czarnohora...).

Przyjmujemy zapisy na spływ Radomk...Poprzedni
Jura zapraszaNastępny

Koło PTTK nr 4 w Wesołej

Adres (korespondencyjny):
ul. Agawy 5, 05-077 Wesoła

E-mail: info@pttkwesola.pl

Konto:
PTTK Oddział Stołeczny Koło nr 4 w Wesołej
ul. Marszałkowska 115, Warszawa
BNP PARIBAS Bank Polska SA
Nr: 18 2030 0045 1110 0000 0238 7630