Koło Pttk Nr 4 w Wesołej
31 października 2023

50. JESIENNE SPOTKANIE PIECHURÓW

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ STOŁECZNY IM. ALEKSANDRA JANOWSKIEGO

K O M I S J A T U R Y S T Y K I P I E S Z E J

zaprasza na  50 JESIENNE SPOTKANIE PIECHURÓW

POLANA TURYSTYCZNA OPALEŃ Kampinoski Park Narodowy 25. 11. 2023

Po raz 50 wyruszamy na trasy Jesiennego Spotkania Piechurów. Tym razem wędrujemy
obrzeżem Kampinoskiego Parku Narodowego. Jak co roku barwne jesienne liście
szeleszczą pod stopami turystów i pięknie ubarwiają malownicze puszczańskie szlaki.
Naszym celem jest znana wszystkim rozległa polana Opaleń, miejsce związane z historią
walk partyzanckich Armii Krajowej, szczególnie z Powstaniem Warszawskim 1944 roku.
Tak jak wielu innym turystom spod znaku PTTK w różnych częściach kraju w tych dniach w
czasie marszu i przy ognisku towarzyszyć nam będzie myśl o doniosłej
ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI


R E G U L A M I N


Organizatorzy: Komisja Turystyki Pieszej Oddziału Stołecznego PTTK
przy współudziale jednostek organizacyjnych Oddziału
Termin i miejsce: 25. 11. 2023 r. Polana Turystyczna Opaleń
Zapewniamy: ognisko, znaczek (za symboliczną opłatą) i okolicznościową naklejkę.
Obowiązki uczestników: - postępowanie zgodne z Kartą Turysty
- przestrzeganie przepisów obowiązujących w Kampinoskim Parku Narodowym
Postanowienia końcowe: Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
Członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską na 2023 r. są ubezpieczeni, pozostali
ubezpieczają się we własnym zakresie, Za szkody powstałe z winy uczestników
odpowiadają sami uczestnicy. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
Wszyscy uczetnicy biorąc udział w Imprezie wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach z
Imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów i organizowanych przez nich
imprez zgodnie z przepisami ustawy z 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000) i
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27.04.2016 w spawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu.
Proponujemy następujące trasy:
1. DĄBROWA LEŚNA – miejsce straceń 1942 r. - Łużowa Góra – Michałówka – ścieżka
przyrodnicza – POLANA OPALEŃ. Do przejścia trasa ok. 6 km.
Spotykamy się na pętli autobusowej Metro Młociny aut. 250 stanowisko 22 o godz. 9.15.
Odjazd autobusu o godz. 9.35. Prowadzi kol. Jerzy Stefan Tutaj
2. LASKI (przyst. aut. Sokołowskiego)– Pomnik poświęcony pamięci żołnierzy Amii Poznań
i Armii Pomorze poległych we wrześniu 1939 r. - (Góra Ojca) – POLANA OPALEŃ
Do przejścia trasa ok. 5 km. Spotykamy się na pętli autobusowej Metro Młociny aut. 210,
stan. 19 o godz. 9.35. Odjazd autobusu o godz. 09.52. Powadzi kol. Jan Piotrowski
- Bezpośredni dojazd w okolice polany Opaleń – aut.110, 250, 409, L7 - dojście ok. 1,5 km.
- Możliwy dojazd samochodem na parking leśny - ok. 400 m. od polany.
Tempo marszu regulujemy tak, aby dotrzeć na metę imprezy na godz. 12.00
Miejsce zakończenia imprezy – Polana Turystyczna Opaleń w Kampinoskim Parku
Narodowym.
Do zobaczenia na szlaku
Organizatorzy
- Polecamy zapoznanie się ze stronami internetowymi: wtp.waw.pl; mazowsze.szlaki.pttk.pl

Plan wycieczek Koła na 2024 rokPoprzedni
Zapraszamy na Zimę na BabiejNastępny

Koło PTTK nr 4 w Wesołej

Adres (korespondencyjny):
ul. Agawy 5, 05-077 Wesoła

E-mail: info@pttkwesola.pl

Konto:
PTTK Oddział Stołeczny Koło nr 4 w Wesołej
ul. Marszałkowska 115, Warszawa
BNP PARIBAS Bank Polska SA
Nr: 18 2030 0045 1110 0000 0238 7630