Koło Pttk Nr 4 w Wesołej

15 - 16 czerwca 2013

Spływ kajakowy Skrwą

wpis archiwalny

Data wyjazdu: sobota, 15 czerwca 2013

Data przyjazdu: niedziela, 16 czerwca 2013

Termin zgłoszenia: środa, 12 czerwca 2013

Kierownik: Anna Księżopolska

Wpis archiwalny!
Brak możliwości zapisu na wycieczkę

Wyjazd, godzina 8.00, ul. Pogodna przy Hali Sportowej w Starej Miłośnie

Osławione są Czarna Hańcza, Rospuda - a na Mazowszu mamy swoją Skrwę, dziką i piękną, nizinną i górską zarazem. Idealną do spływów kajakowych, choć nie do końca odkrytą. Meandrującą po wspaniałych terenach Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego, który sam dostarcza niesamowitych wrażeń.
Skrwa jest prawobrzeżnym dopływem Wisły, dlatego obdarzana jest mianem prawobrzeżnej lub sierpeckiej - od największego miasta położonego w jej dorzeczu. W górnym biegu przepływa przez jezioro Skrwilno, od którego jest dostępna dla kajaka. Dziesięć kilometrów poniżej przyjmuje prawy dopływ Urszulewkę, która może być potraktowana jako alternatywny początkowy odcinek szlaku. Skrwa jest typową rzeką nizinną, w górnym biegu płynącą przez tereny równinne, zaś w środkowym i dolnym toczącą wody doliną w zalesionych zboczach. Na odcinku z Brudzenia do ujścia stanowi oś Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.
Rzeka zwana również Skrwą Prawą lub Płosznicą, mimo tych przydomków i tak bywa mylona ze Skrwą Południową, także uchodzącą do Wisły, ale z przeciwnej strony. Szlak kajakowy jest bardzo tajemniczy: nikt o niego nie dba, niewiele się o nim mówi, mało kto nim płynął. Jednak osoby, które poznały rzekę, uważają ją za jedną z najpiękniejszych tras kajakowych w Polsce. Nie ma tu zabytków ani bazy turystycznej, ale urok zmiennych krajobrazów, kontakt z przyrodą i cisza rekompensują z nawiązką trudy przeprawy.
W dolinie Skrwy rzadko pada (notuje się tu jedne z najniższych w kraju opadów), co jednak nie ma wpływu na poziom wody, gdyż liczne progi piętrzące utrzymują go na zbliżonym poziomie przez cały rok. Stabilność głębokości wody zapewniają na Skrwie również stałe przepływy z jezior Skrwilno i Urszulewskie. Zauważyli tę prawidłowość już nasi przodkowie, budując co parę kilometrów młyn. Progi i ich pozostałości, a także zwalone drzewa i wypłycenia są największym utrudnieniem, zwłaszcza w dolnym odcinku rzeki. Z tego też względu trasa jest średnio uciążliwa i nieco trudna, bo zmienny nurt zmusza przy manewrowaniu do podejmowania szybkich decyzji.

Dla miłośników kajaków ten wyjazd to nie lada gratka. Bowiem spływ Skrwą to chyba najbardziej malownicza i najciekawsza obecnie trasa kajakowa Mazowsza. UWAGA! Spływ został skrócony do 2 dni: termin 15-16 czerwca.

Opis spływu:
Dzień pierwszy. Początek w Cieślinie na 38km.Liczne zwalone drzewa, ruiny młynów, bystrza. Ale wszystkie możliwe do przepłynięcia. Koniec w Parzeniu, na 21km.
Dzień drugi. Zaczynamy w Parzeniu. Mijamy Sikórz ze zniszczonymi jazami. I tutaj zaczyna się najładniejszy odcinek Skrwy - płynie przez las, głębokim wąwozem, stanowiącym rezerwat przyrody Sikórz. Po kilku kilometrach dolina rozszerza się, pojawiają się nadbrzeżne łąki. Kończymy w miejscowości Cierszewo,(2km) gdzie rzeka tworzy rozlewisko przed wpłynięciem do Wisły.
Wycieczka rowerowa do OssowaPoprzedni
Rajd rowerowyNastępny

Koło PTTK nr 4 w Wesołej

Adres (korespondencyjny):
ul. Agawy 5, 05-077 Wesoła

E-mail: info@pttkwesola.pl

Konto:
PTTK Oddział Stołeczny Koło nr 4 w Wesołej
ul. Marszałkowska 115, Warszawa
BNP PARIBAS Bank Polska SA
Nr: 18 2030 0045 1110 0000 0238 7630