Koło Pttk Nr 4 w Wesołej

14 - 14 września 2013

Spływ kajakowy Wkrą

wpis archiwalny

Data wyjazdu: sobota, 14 września 2013

Data przyjazdu: sobota, 14 września 2013

Termin zgłoszenia: czwartek, 12 września 2013

Kierownik: Wojtek Chmielewski

Wpis archiwalny!
Brak możliwości zapisu na wycieczkę
Nieuregulowana Wkra, o łagodnym nurcie oraz otaczające ją kompleksy leśne, tworzą mało znany, ale bardzo atrakcyjny szlak kajakowy. Na odcinku powyżej Działdowa jest zwana Nidą, a za Działdowem do Lubowidza Działdówką. Jest prawobrzeżnym dopływem Narwi, uchodzącym do niej kilka kilometrów przed ujściem tej rzeki do Wisły. Jej długość wynosi 249 km. Przecina tereny historycznego Mazowsza; w górnym biegu stanowiła jego granicę. Dla kajaka dostępna zasadniczo od Działdowa, pierwszej miejscowości po połączeniu ze swym największym dopływem Szkotówką. Od Działdowa nie ma utrudnień powodowanych stanem wody. Spadek na szlaku to 0,4‰.
Jest szlakiem o charakterze nizinnym, prowadzącym głównie przez tereny łąkowe, na znacznych odcinkach górnego i środkowego biegu uregulowanym. Przeszkody na trasie stanowią jazy, elektrownie i młyny - czynne lub zniszczone. O miejsce na biwak łatwo - liczne łączki i dogodne dojścia do wody.
Nierówna, urozmaicona, porośnięta różnorodną roślinnością linia brzegowa oraz naturalne, niezmienione ingerencją ludzką, otoczenie stanowią o jej WYJĄTKOWOŚCI oraz NIEZWYKŁOŚCI.
Wkra jest celem wypraw i miejscem spotkań wytrawnych wędkarzy: dzięki nie zatrutej wodzie bogata jest w liczne ryby: okonie, płocie. Czasami można zobaczyć brzanę, rybę bardzo rzadką.
Osoby płynące mają kontakt, czasami wręcz bezpośredni i prawie namacalny, z bogatą fauną rzeki i jej okolic. Napotyka się stada łabędzi, kaczek oraz innego ptactwa wodnego. Zachowując spokój, ciszę i uwagę, dostrzec można bobry i wydry.
Kontakt z naturą, malownicze krajobrazy, urozmaicone rośliny, obserwacje ciekawego świata zwierząt stanowią niezapomniane, niebanalne przeżycie zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych.
Rajd rowerowyPoprzedni
Bezdroża Beskidu NiskiegoNastępny

Koło PTTK nr 4 w Wesołej

Adres (korespondencyjny):
ul. Agawy 5, 05-077 Wesoła

E-mail: info@pttkwesola.pl

Konto:
PTTK Oddział Stołeczny Koło nr 4 w Wesołej
ul. Marszałkowska 115, Warszawa
BNP PARIBAS Bank Polska SA
Nr: 18 2030 0045 1110 0000 0238 7630